Databaser

Databaser

Jobba med databaser - Exempelkod

En samling exempel på kod man kan använda för att utföra diverse uppgifter:

PHP

MySQL (Mysqli)
Anslut till MySQL-databas med UTF-8-anslutning - PHP (exempelkod)
Anslut till MySQL-databas - PHP (exempelkod)
Läs från MySQL-databas - PHP (exempelkod)
Skriv till MySQL-databas - PHP (exempelkod)

MySQL (PDO)
Anslut till MySQL-databas - PHP (exempelkod)
Läs från MySQL-databas - PHP (exempelkod)

MSSQL
Anslut till MSSQL-databas - PHP (exempelkod)
Läs från MSSQL-databas - PHP (exempelkod)
Skriv till MSSQL-databas - PHP (exempelkod)

Access
Anslut till Access-databas - PHP (exempelkod)
Läs från Access-databas - PHP (exempelkod)

C#.NET

MSSQL
Anslut till MSSQL-databas - C#.NET (exempelkod)
Läs från MSSQL-databas - C#.NET (exempelkod)
Skriv till MSSQL-databas - C#.NET (exempelkod)
Skriv info från formulär till MSSQL-databas - C#.NET (exempelkod)

MySQL
Anslut till MySQL-databas - C#.NET (exempelkod)
Läs från MySQL-databas - C#.NET (exempelkod)
Skriv info från formulär till MySQL-databas - C#.NET (exempelkod)

Access
Anslut till Access-databas - C#.NET (exempelkod)
Läs från Access-databas - C#.NET (exempelkod)