C#.NET - Jobba med databaser

Webbutveckling / C#.NET

Anslut till Access-databas

OBS! För att kunna ansluta till en Accessdatabas i C#.NET måste du ha drivrutiner för OLEDB installerade.
Använder du Microsoft Visual C# 2010 Express och Microsoft Visual Web Developer 2010 Express kan du ladda ner och installera Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable: Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
ODBC och OLEDB-drivrutiner installeras med Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable.

Spar exempelkoden nedan i en fil med filändelsen .aspx

Exempelkod:

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<html>
<head>
<title>Access connect - C#.NET</title>
</head>
<body>

<%
// set connectionstring
string connString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\path\to\access_db_folder\accessdb.mdb";

// Open OleDb Connection
OleDbConnection accessConn = new OleDbConnection();
accessConn.ConnectionString = connString;
accessConn.Open();

Response.Write("Connected to database");
%>

</body>
</html>