Databaser

Jobba med databaser

Exempelkod

Microsoft SQL Server 2008 R2 Installationsguide (Windows 7)

MSSQL

SQLCMD

För att starta SQLCMD:
Öppna Kommandotolken och kör följande kommando:
sqlcmd -S PCNAME\SQLEXPRESS

OBS: Exemplet ovan förutsätter att instansnamnet för SQL-servern är SQLEXPRESS. Om instansnamnet är ett annat ska du använda det instansnamnet istället. Ett sätt att kontrollera vilket instansnamn SQL-servern använder är att i Windows starta Aktivitetshanteraren, klicka på fliken Tjänster och kontrollera vilket instansnamn tjänsten MSSQL$instansnamn använder.

För att avsluta SQLCMD och återvända till normalt Kommandotolk-läge:
Skriv exit vid SQLCMD-prompten och tryck Enter.

SQLCMD

MariaDB

Install MariaDB and make it a Windows service

Install service

To install service, run Command Prompt as administrator and do:

cd C:\mariadb\bin

mysql_install_db.exe --datadir=C:\mariadb\data --service=MariaDB --password=password for database user root

Note: When using C:\mariadb\data as datadir, my.ini file is saved in C:\mariadb\data
Copy the file to C:\Windows directory.
More info on my.ini/my.cnf location: Configuring MariaDB with my.cnf - Location in Windows

List of mysql_install_db.exe parameters:
-?, --help Display help message and exit
-d, --datadir=name Data directory of the new database
-S, --service=name Name of the Windows service
-p, --password=name Password of the root user
-P, --port=# mysqld port
-W, --socket=name named pipe name
-D, --default-user Create default user
-R, --allow-remote-root-access Allow remote access from network for user root
-N, --skip-networking Do not use TCP connections, use pipe instead

Control MariaDB Windows service using sc

Exit Command Prompt then run Command Prompt as administrator and follow these steps:

Start service

sc start MariaDB

Stop and uninstall service

sc stop MariaDB

sc delete MariaDB

MySQL och PHP - Hur du kan förhindra SQL-injicering

NoSQL i Windows - MongoDB

Ladda ner MongoDB (mongodb-win32-i386-2.6.0.zip): MongoDB Downloads

Ladda ner PHP-drivrutin för MongoDB (php_mongo-1.5.1.zip): https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html

Extrahera innehållet i mongodb-win32-i386-2.6.0.zip.
Kopiera den extraherade mappen (mongodb-win32-i386-2.6.0) till roten på C:-hårddisken.
Sökvägen till mongodb-mappen ska nu vara: C:\mongodb-win32-i386-2.6.0

Skapa en knutpunkt till mongodb-win32-i386-2.6.0. Starta Kommandotolken och kör följande kommandon:

cd \
mklink /J mongodb mongodb-win32-i386-2.6.0

Skapa två nya undermappar i mappen mongodb-win32-i386-2.6.0: data och log

Extrahera innehållet i php_mongo-1.5.1.zip till en egen mapp.
Kopiera sedan den dll-fil som är anpassad för den PHP-version/variant du använder (t.ex: php_mongo-1.5.1-5.4-vc9-nts.dll för php-5.4.26-nts-Win32-VC9-x86) till ext-mappen i mappen som innehåller filerna för din PHP-version/variant.

Döp om dll-filen till php_mongo.dll
Lägg till raden nedan i extension=php_mongo.dll i sektionen Dynamic Extensions, undersektion Windows Extensions:

extension=php_mongo

Dags att testa installationen! För att starta MongoDB-servern, kör följande kommandon i Kommandotolken:

cd C:\mongodb\bin
mongod --dbpath C:\mongodb-win32-i386-2.6.0\data

Lämna Kommandotolken-fönstret öppet sålänge du kör servern.

Om en säkerhetsvarning med följande rubrik "Vissa funktioner i det här programmet har blockerats av Windows-brandväggen" visas; se till att endast rutan för privata nätverk är vald i säkerhetsvarningen och klicka sedan på Tillåt åtkomst.

Spar exempelkoden nedan i en fil med filändelsen .php
Kopiera filen till din webbserver (om du inte redan sparat den där) och ange sökvägen till den i adressfältet i en webbläsare.

<?php
try {
    $conn = new MongoClient(); // connect
    echo 'Ansluten till MongoDB-databasen';
    // disconnect from server
    $conn->close();
}
	
catch (MongoConnectionException $e) {
    die('Error connecting to MongoDB server');
}

catch (MongoException $e) {
    die('Error: ' . $e->getMessage());
}
?>

Om allt fungerar som det ska, visas följande meddelande i webbläsarfönstret: Ansluten till MongoDB-databasen

När du vill stänga av MongoDB-servern aktiverar du Kommandotolken-fönstret i vilket du startade servern och trycker Ctrl + C på tangentbordet.

Mer info:
Install MongoDB on Windows
Installationsanvisningar för PHP-drivrutin för MongDB: Mongo - Installation
MongoDB
MongoDB Package Components

PHP, SQL & MySQL howto (ogenomarbetat material)

PHP, SQL & MySQL howto
PHP, SQL & MySQL howto 2
PHP, SQL & MySQL howto 3

PHP, SQL & MySQL howto 4
- Innehåller bland annat info om hur man ändrar MySQL table collation och hur man skapar användare i MySQL-databas, skapar lösenord samt hur man styr användarrättigheter (informationen är på engelska).