Windows

Windowskommandon

Windows 10 version history (PC)

Alla inställningar på ett och samma ställe (Windows 10)

Spapa en GodMode-genväg i Windows 10: Logga i Windows med ett administratörskonto, skapa en ny mapp på valfritt ställe (förslagsvis skrivbordet) och byt sedan namn på den till:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Detta skaper en ikon från vilken du kan nå alla inställningar och all information som finns i systemet.

Källa: What Is the “God Mode” Folder in Windows 10, and How Do I Enable It?

Kom igång med Windows Ink-arbetsytan

1. Kör gpedit.msc (finns i Windows 10-versionerna Pro, Enterprise och Education).
2. Klicka på pilen till vänster om mappikonen Administrativa mallar i den vänstra kolumnen för att visa innehållet.
3. Klicka på pilen till vänster om mappikonen Windows-komponenter för att visa innehållet.
4. Klicka på Windows Ink-arbetsytan.
5. Dubbelklicka på alternativet Tillåt Windows Ink-arbetsytan.
6. Klicka i radioknappen Aktiverad för att välja det alternativet.
7. Klicka på knappen Verkställ.
8. Klicka på knappen OK.
9. Stäng Redigeraren för lokala grupprinciper-fönstret.
10. Högerklicka på ett tomt område i aktivitetsfältet.
11. Klicka på alternativet "Visa knappen Windows Ink-arbetsytan" för att välja/aktivera det.

Mer info om Windows Ink-arbetsytan:
Windows Ink Workspace - Enable or Disable in Windows 10
Windows Ink: How to use Sticky Notes
Windows Ink: How to use Screen Sketch
Quick Tip: Locate Action Center & Windows Ink Icons in Windows 10 Anniversary Update
Getting Started with the Windows 10 Inking Feature
windows ink works with the mouse, no pen needed.

Aktivera Cortana

1. Kör gpedit.msc (finns i Windows 10-versionerna Pro, Enterprise och Education).
2. Klicka på pilen till vänster om mappikonen Administrativa mallar i den vänstra kolumnen för att visa innehållet.
3. Klicka på pilen till vänster om mappikonen Windows-komponenter för att visa innehållet.
4. Klicka på mappen Sök i den vänstra kolumnen.
5. Dubbelklicka på alternativet Tillåt Cortana.
6. Klicka i radioknappen Aktiverad för att välja det alternativet.
7. Klicka på knappen Verkställ.
8. Klicka på knappen OK.
9. Stäng Redigeraren för lokala grupprinciper-fönstret.

Mer info om Cortana:
Cortana och sekretess
How to Hide the Cortana Search Box on the Windows 10 Taskbar
How to enable 'Hey Cortana' on Windows 10
How to enable Cortana on Windows 10
How To Customize Or Remove Search Bar In Windows 10

Microsoft Edge keyboard shortcuts

Note: In the list below. the name Spartan is used. Spartan was the development project name for Microsoft Edge so the keyboard commands should apply.

ALT + F4Shut down the current running window like Spartan.
ALT + SGo to address bar.
ALT + Space barLaunches system menu.
ALT + Space bar + CShutdown Spartan.
ALT + Space bar + MWith the arrow keys move Spartan window.
ALT + Space bar + NShrinks/minimizes the Spartan window.
ALT + Space bar + RRe-establishes Spartan window.
ALT + Space bar + SChanges size of the Spartan window with arrow keys.
ALT + Space bar + XEnables Spartan window to full screen.
ALT + Left arrowGets to the last page of the tab which was opened.
ALT + Right arrowGets to next opened page in tab.
ALT + XLaunches settings.
Left arrowScrolls to the left on the active web page.
Right arrowScrolls to the right on the active web page.
Up arrowScrolls towards up on the active web page.
Down arrowScrolls towards down on active web page.
BackspaceGo to the previously opened page in tab.
CTRL + +Zoom in (+ 10%).
CTRL + –Zoom out (- 10%).
CTRL + F4shuts down active tab.
CTRL + 0Zoom to 100% (default).
CTRL + 1Shift to tab 1.
CTRL + 2Shift to tab 2 if active.
CTRL + 3Shift to tab 3 if active.
CTRL + 4Shift to tab 4 if active.
CTRL + 5Shift to tab 5 if active.
CTRL + 6Shift to tab 6 if active.
CTRL + 7Shift to tab 7 if active.
CTRL + 8Shift to tab 8 if active.
CTRL + 9Shift to last tab.
CTRL + TabShifts forward between tabs.
CTRL + Shift + TabShifts back between tabs.
CTRL + Ais registered to Select entire.
CTRL + DIncludes a website in favorites.
CTRL + ELaunch a search question in the address bar.
CTRL + FLaunch search on the web page.
CTRL + GSee the reading list.
CTRL + HSee browsing history.
CTRL + Iwatch favorites.
CTRL + JSee Downloads.
CTRL + KDuplicate tab.
CTRL + NLaunches new Spartan window.
CTRL + PPrints.
CTRL + RRestore active page.
CTRL + TBrings new tab.
CTRL + WShut down active tab.
CTRL + Shift + LCopied text is being searched.
CTRL + Shift + TReopens the last tab you closed.
EndShifts to lower end of page.
HomeShifts to upper portion of page.
F5Refreshes active page.
F7Toggles Caret browsing.
F12Launches Developer Tools.
TabShifts forward through the items on a web page, the Address bar, or the Favorites bar.
Shift + TabShifts back through the items on a web page, the Address bar, or the Favorites bar.

Source:
Keyboard Shortcuts of Microsoft Edge Browser Complete List

Windows PowerShell

Ta reda på vilken version av PowerShell du har

Mer info:
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc731851%28v=ws.10%29.aspx
- Windows PowerShell

https://4sysops.com/archives/powershell-versions-and-their-windows-version/#powershell-and-windows-versions

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd315244.aspx
- Introducing the Windows PowerShell ISE

https://4sysops.com/archives/10-reasons-for-using-powershell-ise-instead-of-the-powershell-console/

Alla inställningar på ett och samma ställe (Windows 7)

I Windows 7 finns en grym funktion att använda som kallas för GodMode. Det är en ikon från vilken man kan nå precis alla inställningar och all information som finns i systemet. För att få tillgång till GodMode så skapar du en ny mapp på valfritt ställe och byter sedan namn på den till:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Mappen byter då ikon och via den får man sedan tillgång till alla inställningar i systemet från ett och samma ställe.

Källa: http://alltompc.se/?p=1241