SQLCMD

Databaser

Starta och avsluta SQLCMD

För att starta SQLCMD:
Öppna Kommandotolken och kör följande kommando:
sqlcmd -S PCNAME\SQLEXPRESS

OBS: Exemplet ovan förutsätter att instansnamnet för SQL-servern är SQLEXPRESS. Om instansnamnet är ett annat ska du använda det instansnamnet istället. Ett sätt att kontrollera vilket instansnamn SQL-servern använder är att i Windows starta Aktivitetshanteraren, klicka på fliken Tjänster och kontrollera vilket instansnamn tjänsten MSSQL$instansnamn använder.

För att avsluta SQLCMD och återvända till normalt Kommandotolk-läge:
Skriv exit vid SQLCMD-prompten och tryck Enter.

Jobba i SQLCMD

Skapa en databas:

1>create database database_name
2>go

Tryck Enter.

Observera: Om du kör SQL Management Studio samtidigt kan det dröja en stund innan databasen laddas in i listan över databaser i Object Explorer.

Visa lista med databaser i SQL-servern:

1>select name from sys.databases
2>go

Tryck Enter.

Visa lista med tabeller i en databas:

1>use db_name
2>select name from sysobjects where type = 'U'
3>go

Tryck Enter.

Mer info:

sqlcmd - Use the utility (Microsoft Docs)
Use the sqlcmd utility (MSDN)
SQLCMD overview (Dept of Computer & Electrical Engineering & Computer Science, California State University)
How to use sqlcmd to create a database

Jobba i SQLCMD

Transact-SQL (T-SQL) - info

Lesson 1-1 - Creating a Database
Lesson 1-2 - Creating a Table
Lesson 1-3 - Inserting and Updating Data in a Table
DROP TABLE (Transact-SQL)

Data Types (Transact-SQL)
SQL AUTO INCREMENT Field (Scrolla ner till "Syntax for SQL Server"-delen av guiden)