Linux

Linuxkommandon

Linuxdistributioner

Nano-guide

Öppna ett dokument med Nano:

nano dokumentnamn

eller

nano /sökväg/till/dokumentnamn

Redigera en konfigurationsfil:

När du vill redigera en konfigurationsfil, öppna konfigurationsfilen i Nano med parametern -w för att avaktivera radbrytning av långa textrader.

Exempel: nano -w konfigurationsfilens namn

Markera/klipp ut text:

Avsluta Nano:

Ctrl + X

Avbryt föregående kommando:

Ctrl + C

OBS: Detta kommando kan även användas för att visa information om vilken rad markören befinner sig på.

Spara ändringar:

Ctrl + O

Du kan även spara ändringar efter att du tryckt Ctrl + X för att avsluta Nano. Du får då en fråga om du vill spara ändringar innan programmet avslutas. Godkänn med Shift + Y eller neka med Shift + N.

Nano sparar ändringar i ett dokument tillfälligt i en skrivbuffert. Ctrl + O skriver ändringarna permanent till dokumentet.

Aktivera stöd för mus:

Alt + M

OBS: Det kan hända att systemmiljön gör att musstödet i Nano inte fungerar.

Källor:
The Beginner’s Guide to Nano, the Linux Command-Line Text Editor
The Nano Text Editor
Nano/Basics Guide
Nano