PHP - Jobba med databaser

Webbutveckling / PHP

Anslut till MySQL-databas (PDO)

Spar exempelkoden nedan i en fil med filändelsen .php

Exempelkod:

<?php
// Turn off system error reporting
error_reporting(0);

$host = "127.0.0.1";
$user = "db_username";
$password = "password for db_username"; 
$database = "db_name";

// Try to connect
try {
  $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$database", $user, $password);
  echo "Connected to database";
	
  // Close connection
  $pdo = NULL;
} catch (PDOException $error) {
  print "Error!: " . $error->getMessage();
  exit();
}
?>