PHP

Webbutveckling

Jobba med databaser - Exempelkod

MySQL (Mysqli)
Anslut till MySQL-databas med UTF-8-anslutning - PHP (exempelkod)
Anslut till MySQL-databas - PHP (exempelkod)
Läs från MySQL-databas - PHP (exempelkod)
Skriv till MySQL-databas - PHP (exempelkod)

MySQL (PDO)
Anslut till MySQL-databas - PHP (exempelkod)
Läs från MySQL-databas - PHP (exempelkod)

MSSQL
Anslut till MSSQL-databas - PHP (exempelkod)
Läs från MSSQL-databas - PHP (exempelkod)
Skriv till MSSQL-databas - PHP (exempelkod)

Access
Anslut till Access-databas - PHP (exempelkod)
Läs från Access-databas - PHP (exempelkod)

PHP Manual - COM and .Net (Windows)

MySQL och PHP - Hur du kan förhindra SQL-injicering

PHP pagination

How can I limit the number of rows returned by MySQL? (Pagination)
Optimized Pagination using MySQL
Create Awesome PHP/MYSQL Pagination
PHP Freaks - Basic Pagination