PHP - Jobba med databaser

Webbutveckling / PHP

Skriv till MySQL-databas (Mysqli)

Procedural stil

Spar exempelkoden nedan i en fil med filändelsen .php

Exempelkod:

<?php
// connect
$host = "127.0.0.1";
$user = "db_username";
$password = "password for db_username"; 
$database = "db_name";
$conn = mysqli_connect($host, $user, $password, $database, 3306);

//check connection
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Connect failed";
exit();
}

echo "Connected to database";

//mysqli_set_charset($conn, "utf8");
$query = "INSERT INTO users (FirstName, LastName) VALUES ('Jane', 'Doe')";
$result = mysqli_query($conn, $query);

echo "<p>Data saved</p>";

mysqli_close($conn);
?>

Objekt-orienterad stil

Spar exempelkoden nedan i en fil med filändelsen .php

Exempelkod:

<?php
// connect
$host = "127.0.0.1";
$user = "db_username";
$password = "password for db_username"; 
$database = "db_name";
$mysqli = new mysqli($host, $user, $password, $database, 3306);

// check connection
if($mysqli->connect_errno){
 printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error);
 exit();
} 

echo "Connected to database";

//$mysqli->set_charset("utf8");
$query="INSERT INTO users (FirstName, LastName) VALUES ('Jane', 'Doe')";
$mysqli->query($query);

echo "<p>Data saved</p>";

// close connection
$mysqli->close();
?>