C#.NET - Jobba med databaser

Webbutveckling / C#.NET

Skriv info från formulär till MySQL-databas

Spar exempelkoden nedan i en fil med filändelsen .aspx

Exempelkod:

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.Odbc" %>

<script runat="server">
void submit(Object s, EventArgs e){

OdbcConnection myConnection = new OdbcConnection(@"Driver={MySQL ODBC 5.2 ANSI Driver};Server=localhost;Database=db_name;User=root;Password=password_for_user_root;Socket=MySQL;Option=3;");
myConnection.Open();

string sqlQuery = "INSERT INTO people (firstname, lastname) VALUES ('" + firstName.Text + "', '" + lastName.Text + "')";
OdbcCommand sqlCmd;
sqlCmd = new OdbcCommand(sqlQuery, myConnection);
sqlCmd.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

message.Text = "Data inserted";
firstName.Text = " ";
lastName.Text = " ";
}
</script>

<html>
<head>
<title>C#.NET</title>
</head>
<body>
<form runat="server">
<asp:Label id="label1" runat="server" text="First name: "></asp:Label> 
<asp:TextBox id="firstName" runat="server"></asp:TextBox>

<p>
<asp:Label id="label2" runat="server" text="Last name: "></asp:Label> 
<asp:TextBox id="lastName" runat="server"></asp:TextBox>
</p>

<p>
<asp:Button id="Button1" text="Submit" runat="server" OnClick="submit" />
</p>

<p><asp:Label id="message" runat="server"></asp:Label></p>
</form>
</body>
</html>