Windows

Windowskommandon

Windows

Windows - Kommandoreferens

How to use Sxstrace.exe command line tool in Windows 11/10

Net command info
SC command info

Windows cmd commands info (Microsoft TechNet)
Windows XP cmd commands info (Microsoft TechNet)
Windows Commands  Commands by Server Role
An A-Z Index of the Windows CMD command line

RMDIR / RD

Tar bort mappar.

rmdir [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
rd [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S - Tar bort alla mappar och filer i angiven mapp inklusive den angivna mappen. Används för att ta bort ett mappträd.

/Q - Tar bort mappar utan att fråga när /S används

Exempel: rmdir /S testmapp

hdwwiz     - Hardware manager. Detect/add new hardware